Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 211E - Analitik Kimya
 

KIM 211E - Analytical Chemistry

Course Objectives

1..Analitik Kimya açısından önemli temel kimyasal prensipleri vermek
2.Deneysel verilerin doğruluğu ve kesinliği muhakemesini vermek
3. Bu kavramları istatiktiksel uygulamalarla keskinleştirmek
4. Analitik kimyada gravimetrik ve titrimetrik teknikleri vermek

Course Description

Kantitatif Analiz Basamakları; Çözeltilerin konsantrasyonlarını ifade etme metodları; Kimyasal analizlerde hata; Analiz verilerinin hesaplanmasında istatistik uygulamalar; Gravimetrik analiz yöntemleri; Titrimetrik analiz yöntemleri ; Sulu çözelti kimyası; İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi; Denge hesaplarının kompleks sistemlere uygulanması; Nötralizasyon titrasyonlarının teorisi; Kompleks asit baz sistemlerin titrasyon eğrileri; Kompleks oluşum titrasyonları; Çökelme titrasyonları; Tüm konuların gözden geçirilmesi

Course Coordinator
Mustafa Özcan
Mustafa Özcan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024