Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 287 - Matematik III
 

MAT 287 - Mathematics III

Course Objectives

Dersin Amaçları

1. Çok değişkenli fonksiyonlar ve vektör değerli fonksiyonların uygulamaları konusunda beceri kazandırmak.
2. Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak

Course Description

Fonksiyon dizi ve Serileri, Fourier Serileri, Eğrisel integraller, vektör alanları, yoldan bağımsızlık, potansiyel fonksiyonu, eğrisel integrallerin temel teoremleri, düzlemde Green teoremi, yüzey alanı ve yüzey integrali, Stokes ve Diverjans teoremleri.

Course Coordinator
Elif Canfes
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024