Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 202EL - Fiziksel Kimya Lab.
 

KIM 202EL - Physical Chemistry Lab

Course Objectives

Temel fiziksel kimya deneylerinin öğretilmesi ve öğrencilere fiziksel kimya hakkında bir yaklaşım verilmesi.

Course Description

Saf bir sıvının buhar basıncının sıcaklıkla değişiminin belirlenmesi, Yüzey gerilimi ölçümü, Refraktometrik ölçüm, Kondüktometrik yöntemle zayıf bir asidin ayrışma sabitinin ve güç çözünen tuzların çözünürlük çarpımının belirlenmesi, Bromür-bromat iyonları arasındaki reaksiyon için aktivasyon enerjisinin belirlenmesi, Spektroskopik yöntemlerin uygulanması, Kriyoskopi yöntemi ile molekül ağırlığı, Çözünürlük yöntemi ile çözünme ısısının belirlenmesi, Viskozite ölçümü, Galvanik pil reaksiyonunun termodinamik fonksiyonlarının elektromotor kuvveti ölçümü ile belirlenmesi, Elektroliz uygulamaları, Termometrik titrasyon uygulamaları

Course Coordinator
Erdem Yavuz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024