Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 101EL - Genel Kimya Lab I
 

KIM 101EL - General Chemistry I Lab.

Course Objectives

1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın
kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak.

Course Description

Kimya ve stokiyometri, atomlar ve atom teorileri, periyodik cetvel ve bazı
atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri,gazlar ve gaz yasaları,
sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, kimyasal denge,
asit ve bazlar, termodinamik

Course Coordinator
Mustafa Özcan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024