Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / FIZ 415E - Kuantum Mekaniği II
 

FIZ 415E - Quantum Mechanics II

Course Objectives

1. Kuantum mekaniğinin üç boyutlu gerçek sistemlere uygulamasını kavramak
2. Klasik karşılığı olmayan spin açısal momentumun ve sonuçlarının anlaşılması
3. Hidrojen tipi atomların yapısının kuantum mekaniği tarafından nasıl başarılı bir şekilde açıklanabildiğinin anlaşılması.

Course Description

3 boyutlu Schrödinger denklemi: küresel simetrik sistemler ve açısal momentum. Radyal denklem. Serbest parçacık. Sonsuz küresel çukur. İki parçacık problemi. Hidrojen atomu. Stern-Gerlach deneyi, spin açısal momentumu. Operatörlerin diferansiyel ve matris temsilleri. Spin-manyetik alan etkileşmesi. Açısal momentumların toplanması: Clebsh-Gordan katsayıları. Özdeş parçacıklar, değiş-tokuş operatörü, Pauli ilkesi, N-parçacıklı sistemler, spin ve istatistik, zamandan bağımsız tedirgeme yöntemi: birinci ve ikinci dereceden tedirgemeler, çakışık durumların tedirgeme kuramı, varyasyonel yaklaştırma yöntemi.

Course Coordinator
Ömer Faruk Dayı
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024