Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / FIZ 314 - Kuantum Mekaniği I
 

FIZ 314 - Quantum Mechanics I

Course Objectives

Introduction to Quantum Mechanics.

Course Description

Schrödinger denklemi ve dalga fonksiyonu, Dalga fonksiyonunun istatistiksel yorumu, Normalizasyon, Momentum, Belirsizlik İlkesi, 1-Boyutta Kuantum Mekaniği; Kararlı durumlar, parite, sonsuz kuyu, harmonik salınıcı, serbest parçacık, potansiyel engeli, sonlu potansiyel kuyusu, Kuantum Mekaniğinin Genel Yapısı; lineer cebir (kısa özet), Hilbert uzayı, Operatörler ve matris temsilleri, kuantum mekaniğinin postülatları, durum vektörleri ve beklenen değerlerin zamanla evrimi, enerji-zaman belirsizlik ilkesi, harmonik salınıcı (operatör yöntemi), 3-Boyutta Kuantum Mekaniği; 3-boyuta genelleme, kartezyen koordinatlarda ayrılabilen potansiyeller, serbest parçacık, 3-boyutlu sonsuz kuyu, izotropik harmonik salınıcı, 2-boyutta merkezsel potansiyeller.

Course Coordinator
Ömer Faruk Dayı
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024