Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 281 - Lineer Cebir ve Uygulamaları
 

MAT 281 - Linear Algebra and its Applications

Course Objectives

1. Vektör ve matris kavramlarını ve işlemlerini öğretmek,
2. Lineer denklem sistemlerini çözme becerisi kazandırmak,
3. Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak

Course Coordinator
Fatma Gül Bağrıyanık
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024