Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 252 - Kimyasal Termodinamik
 

KIM 252 - Chemical Thermodynamics

Course Objectives

Kimyagerlik öğrencileri için Termodinamik konusunun öğretilmesi.

Course Description

Fiziksel kimya ve dalları, gazların ideal davranışı, idealiteden sapma, Van der Waals ve Virial denklemler, termodinamiğin 1.yasası: iç enerji, durum fonksiyonları, Joule ve Thomson denemeleri, ideal gaz proseslerinde birinci prensibin uygulanması, tersinir ve tersinmez prosesler, ısı-iş çevrimi, termodinamiğin ikinci prensibi, Carnot çevrimi, entropi, çeşitli proseslerde entropi değişimleri, termodinamiğin üçüncü prensibi, mutlak sıfır, materyal dengesi, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri, Gibbs denklemleri, Maxwell bağıntıları, kimyasal potansiyel ve materyal denge, kimyasal potansiyel ve fazlar arası denge, kimyasal reaksiyonlar ve denge, denge sabiti, Van't Hoff denklemi, kimyasal reaksiyonlarda standart termodinamik fonksiyonlar, standart durum, oluşum entalpisi ve iç enerjisi, Hess yasası, Kirchoff denklemi, çözünme entalpisi.

Course Coordinator
Erdem Yavuz
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024