Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 202 - Sayısal Yöntemler
 

MAT 202 - Numerical Methods

Course Objectives

Dersin amacı:
1. Mühendislik ve bilimde kullanılan sayısal yöntemlerin dili, mantığı ve matematiğinin verilmesi,
2. Bilim, endüstri ve toplumda çok geniş bir alanda oluşan problemlerin çözümünde sayısal yöntemlerin nasıl yapılacağının öğretilmesidir.

Course Description

Sayısal Yöntemlerin tanımı ve özellikle mühendislik uygulamalarındaki kullanımının açıklanması. Sayısal yöntemlerde hata analizi, analitik çözümler, doğrusal ve doğrusal olmayan denklem sistemi çözümleri, interpolasyon, regresyon analizleri, sayısal türev, sayısal integrasyon, diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.

Course Coordinator
Vahit Mermertaş
Vahit Mermertaş
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024