Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 202 - Sayısal Yöntemler
 

MAT 202 - numerical analysis

Course Objectives

Bu dersin amacı; mühendislik disiplinlerinde karşılaşılan problemlerin çözümü için öğrencilere
sayısal yöntemleri öğretmek, bu suretle bilgisayar yardımıyla daha duyarlı ve çabuk çözümler elde etmek, temel mühendislik problemlerini sayısal yöntemler kullanarak çözmek

Course Description

Bu dersin amacı; mühendislik disiplinlerinde karşılaşılan problemlerin çözümü için öğrencilere
sayısal yöntemleri öğretmek, bu suretle bilgisayar yardımıyla daha duyarlı ve çabuk çözümler elde etmek, temel mühendislik problemlerini sayısal yöntemler kullanarak çözmek

Course Coordinator
Barış Barlas
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024