Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 212L - Enstrumental Analitik Yön.Lab.
 

KIM 212L - Instrumantal Analytc Methods Labaratory

Course Objectives

Veri analizi: Kalibrasyon, tayin limitleri, LOD-LOQ hesaplama, Tekrarlanabilirlik, doğruluk hesaplamaları ve hassasiyet değerlendirmesi.
Spektroskopi: UV-VIS spektrofotometrisi Protein içeceklerinde Bradford yöntemi ile protein tayini, Floresans spektrofotometrisi ile asetilsalisilik asit (aspirin) ve salisilik asit tayini, Türbidimetri ve Refraktometre, FTRI/Raman spektrofotometrisi ile Moleküler yapının tayini, doğal yapay polimerler üzerinden, AAS ile Deniz suyu ve toprakta Cu tayini.
Kromatografi: Cay ve kahvede HPLC ile kafein tayini, GC ile Etilasetat tayini
Elektrokimya: Balda asitlik tayini/konduktometrik salisilik tayini
Elektroforez: Gıda boyalarının jel elektroforez ile ayrımı ve kalitatif tayini-agoroz jel., Kapiler elektroforez uygulamaları-demo ve lit taraması

Course Description

Veri analizi: Kalibrasyon, tayin limitleri, LOD-LOQ hesaplama, Tekrarlanabilirlik, doğruluk hesaplamaları ve hassasiyet değerlendirmesi.
Spektroskopi: UV-VIS spektrofotometrisi Protein içeceklerinde Bradford yöntemi ile protein tayini, Floresans spektrofotometrisi ile asetilsalisilik asit (aspirin) ve salisilik asit tayini, Türbidimetri ve Refraktometre, FTRI/Raman spektrofotometrisi ile Moleküler yapının tayini, doğal yapay polimerler üzerinden, AAS ile Deniz suyu ve toprakta Cu tayini.
Kromatografi: Cay ve kahvede HPLC ile kafein tayini, GC ile Etilasetat tayini
Elektrokimya: Balda asitlik tayini/konduktometrik salisilik tayini
Elektroforez: Gıda boyalarının jel elektroforez ile ayrımı ve kalitatif tayini-agoroz jel., Kapiler elektroforez uygulamaları-demo ve lit taraması

Course Coordinator
Aslı Baysal
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024