Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 231 - Organik Kimya I
 

KIM 231 - Organic Chemistry I

Course Objectives

Organik Kimya I

Course Description

Organik bileşiklerin yapıları ve bağlar, kovalent bağlar ve kimyasal reaktivite, asitler ve bazlar, alkanler ve sikloalkanler, stereokimya, nükleofilik yer değiştirme ve eliminasyon reaksiyonları, alkenler, polienler, alkinler, ultraviyole, Infrared ve nükleer magnetik rezonans spektroskopilerine giriş, alkoller ve eterler.

Course Coordinator
Abdullah Aydoğan
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024