Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / ITB 202 - Dünya Tarihi
 

ITB 202 - World History

Course Objectives

Bu dersin amacı 20. yüzyıl dünya tarihine, özellikle Avrupa kıtasında gerçekleşen büyük sarsıntılar, savaşlar ve ekonomik krizler penceresinden bakarak, günümüz dünya sisteminin üzerinde yükseldiği temel kurumları, siyasal ve ekonomik yapıları anlamaya yönelik bir kavrayış geliştirmeye çalışmaktır.

Course Description

Ağırlıklı olarak 1871-1945 arasında Avrupa’da gerçekleşen gelişmelere odaklanacağımız bu derste yüzyıla damgasını vuran büyük ekonomik krizler, iki büyük dünya savaşı, liberalizme alternatif sistem arayışları, sosyalizm ve faşizm gibi siyasal-toplumsal olgular ve 1945 sonrasında temelleri atılan yeni dünya düzeni ele alınacaktır.

Course Coordinator
Emin Alper
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024