Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / ITB 020 - Modernitenin Oluşumu
 

ITB 020 - Formations of Modernity

Course Objectives

Bu ders modernite dediğimiz fenomeni tarihsel bir perspektiften tanıtmayı amaçlamaktadır.

Course Description

Modernlik deyince kaçınılmaz olarak bahstemek zorunda kaldığımız modern devlet, şehirleşme, sanayileşme, kapitalizm, milliyetçilik, devrimler ve demokratikleşme gibi olguların tarih içerisindeki gelişimi ve seyrini takip etmeyi hedeflemektedir.

Course Coordinator
Emin Alper
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024