Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / ITB 227E - Siyaset Teorisi
 

ITB 227E - Political Theory

Course Objectives

Dersin amacı Platon'dan Marx'a klasik filozofların eserlerinin incelenmesi yoluyla siyasi düşüncedeki ana temaların ele alınmasıdır.

Course Description

Devlet ve toplumun kökenleri, farklı yurttaşlık anlayışları, bireysel özgürlüğün sınırları gibi konular ele alınacaktır.

Course Coordinator
Kerem Eksen
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024