Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 142E - Lineer Cebir II
 

MAT 142E - Linear Algebra II

Course Objectives

Matematiğin temel konularından olan iç çarpım uzayları, özdeğer, özvektör, köşegenleştirme ve kuadratik formları ayrıntılı olarak inceleyerek ders içeriğindeki konuların nümerik uygulamalarına yer vermektir.

Course Description

İç Çarpım Uzayları; standart iç çarpım, ortogonal altuzaylar, bir altuzayın ortogonal tümleyeni, iç çarpım tanımı, iç çarpım uzayları, normlu uzay, Cauchy-Schwarz eşitsizliği, ortogonal taban, ortogonal matrisler, Gram-Schmidt Metodu. Özdeğer ve Özvektörler; köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, hermityan matrisler, spektral ayrışım, kuadratik formlar.

Course Coordinator
Ceni Babaoğlu
Ceni Babaoğlu
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024