Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / BIO 112E - Genel Biyoloji II
 

BIO 112E - General Biology II

Course Objectives

1 - Evrim, varyasyon, seleksiyon, adaptasyon kavramlarının öğrenilmesi
2 - Bitki yapısı ve işlevinin öğrenilmesi
3 - Hayvan yapısı ve işlevinin öğrenilmesi

Course Description

Organizmaların evriminin temel kavramları; doğal seleksiyon teorisi ve evrimin mekanizması; yaşamdaki çeşitlilik ve sınıflandırılması; organizmalar düzeyinde yapı ve işlev; organizmaların biyolojik ve fiziksel çevrelerine davranışları; ekolojinin temel kavramları

Course Coordinator
Bülent Balta
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024