Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 271E - Olasılık ve İstatistik
 

MAT 271E - Probability and Statistics

Course Objectives

1.Olasılık ve İstatistiğini günlük hayat ve mühendislik için anlam ve öneminin öğretilmesi
2.Öğrencilere olasılık ve istatistik problemlerini nasıl çözeceklerinin ve kalite testlerini nasıl değerlendireceklerinin öğretilmesi

Course Description

Olasılık ve istatistiğin tanımı ve mühendislikte uygulanması.Veri setleri veri desenleri ve veri özetleme araçları, rastsal denemeleri olaylar vs gibi temel olasılık konseptleri, şartlı olasılık, kesikli ve süekli olasılık dağılımları, ikili ortalama, ikili oran t-testi ve hipotez testleri. Regresyon ve korelasyon

Course Coordinator
Canan Sarıçam
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024