Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / MAT 497E - Tensör Analizi
 

MAT 497E - Tensor Analysis

Course Objectives

1. Tensör analizi yöntemlerini kullanarak uzayların genel yapısını incelemek,
2. Matematik, mekanik, fizik ve mühendislik gibi geniş uygulama alanlarına sahip olan tensör analizi yöntemlerini öğretmek

Course Description

Koordinat dönüşümleri, skaler invaryantlar, kontravaryant ve kovaryant vektör alanları. Kovaryant ve kontravaryant tensör alanları, simetrik ve antisimetrik tensör alanları, tensörler üzerine cebirsel işlemler. Daraltma, bölüm kuralı. Metrik tensör, karşıt tensör, Christoffel sembolleri, kovaryant türev, gradient, diverjans, rotasyonel. Bazı fiziksel uygulamalar.

Course Coordinator
Fatma Özdemir
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024