Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Informatics / BIL 104E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Bilimsel ve Mühendislik Hesaplamaya Giriş (C)
English Intr to Sci&Eng Comp (C)
Course Code
BIL 104E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 3
3 4 - 4
Course Language English
Course Coordinator Berfin Kalay Uzun
Course Objectives Bu dersin amacı temel programlama tekniklerinin ve mantığını kavranmasını sağlayarak bilimsel ve mühendislik problemlerini çözmede kullanılan farklı sayısal yöntemlerin, bilgisayar algoritmaları ve programlama dili üzerine işleyiş bilgisi geliştirmek ve bu metodolojileri kullanarak programın yazılması, derlenmesi, çalıştırılması ve hata ayıklanması bilgilerini geliştirmektir.
Course Description C ile programlamaya giriş; giriş/çıkış işlemleri; hafıza yapısı, matematiksel operatörler, Algoritmalar, if, if/else, while yapıları, atama operatörleri; azaltma/artırma operatörleri, Döngü temelleri, Mantıksal operatörler, Eşitlik/atama operatörleri, Modüller, Kütüphane fonksiyonları, Fonksiyonlar, Özyinelemeye karşı yineleme, Diziler, İşaretçiler, Referans yöntemiyle bubble sıralamasının kullanılması, Karakterler ve katar temelleri, Veri hiyerarşisi, Rastgele veri yazma/okuma, Bilimsel görselleştirmeye giriş, Yapı tanımlamaları
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023