Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Informatics / BIL 108E - Bilimsel&Mühendislik Hesaplamalara Giriş (Matlab)
 

BIL 108E - Intr. to Sci. & Eng.Computing

Course Objectives

Bu dersin amacı temel programlama tekniklerinin ve mantığını kavranmasını sağlayarak bilimsel ve mühendislik problemlerini çözmede kullanılan farklı sayısal yöntemlerin, bilgisayar algoritmaları ve programlama dili üzerine işleyiş bilgisi geliştirmek ve bu metodolojileri kullanarak programın yazılması, derlenmesi, çalıştırılması ve hata ayıklanması bilgilerini geliştirmektir.

Course Description

Matlab ile Bilimsel ve Mühendislik hesaplamaya ve programlamaya giriş. giriş/çıkış işlemleri; değişkenler, operasyonlar, basit grafik çizimi, matematiksel operatörler, Algoritmalar, if, if/else, while yapıları, atama operatörleri; azaltma/artırma operatörleri, Döngü temelleri, Mantıksal operatörler, Eşitlik/atama operatörleri, Modüller, Kütüphane fonksiyonları, Fonksiyonlar, Özyinelemeye karşı yineleme, Diziler, Veri hiyerarşisi, Rastgele veri yazma/okuma, Bilimsel görselleştirmeye giriş, Akış Kontrol, Hatalar ve Hataların Kaynağı, Fonksiyonlar, Lineer Cebir Uygulamaları, Basit Denklem Çözme Uygulamaları, Çokterimli Örnekleri, Eğri Uydurma Uygulamaları, Interpolasyon Uygulamaları, Sayısal Integrasyon Uygulamaları, Sembolik Matematik, Hazır Fonksiyonlar ile Sıradan Türevli Denklem Çözümleri

Course Coordinator
Evren Dağlarlı
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024