Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Informatics / GIT 508 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish CBS'de Özel Konular
English Special Topics in GIS
Course Code
GIT 508 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 2
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Ahmet Özgür Doğru
Course Objectives Ders projeler, okumalar ve coğrafi bilgi sistemleri ile veri analizi ve ortak coğrafi sorunlarla yüz yüze iletişimi kolaylaştırmakla ilgili tartışmalardan oluşur. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, seçilecek özel bir projede, konumsal ve özniteliksel sorgulamalar, harita bindirmeleri ve tamponlama tekniklerini kullanarak hem vektör hem de raster verileri analiz edebilmek için problem çözme yeteneklerini geliştirecektir.
Course Description Ders kapsamında bir dönem projesi, okumalar ve sunum uygulanacaktır. Onuncu hafta itibari ile vektör ve raster veri kullanarak gerçek dünya’dan analitik senaryo ile CBS adresli dönem projesine konu problemler konu edilecektir. Konumsal ve özniteliksel sorgular gerçekleştirilip, yeni veri setleri üretmek için geoprocessing operasyonlar değerlendirilecektir.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024