Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Informatics / BIL 106E - Intr to Sci&Eng Comp (Fortran)
 

BIL 106E - Bil. & Müh. Bilg Hesap Grş-Fortran

Course Objectives

1 - Özel programlama ortamıyla yeterince aşina olunmasını sağlamak
2 - Temel programlama mantığının ve tekniklerinin kavranmasını geliştirmek
3 - Bir programın yazılması, derlenmesi, çalıştırılması ve hata ayıklanması bilgilerini geliştirmek
4 - Bilimsel ve mühendislik problemlerini çözmede kullanılan farklı sayısal yöntemlerin bilgisayar algoritmaları ve programlama dili üzerine işleyiş bilgisi geliştirmek
5 - İleri düzey programlama dili kullanarak öğrencilerin problemleri analiz etme ve çözme yeteneğini geliştirmek

Course Description

Fortran Programlama Diline Giriş, Basit Giriş/Çıkış İşlemleri, Matematiksel Operatörler, Hata Analizi ve Ayıklanması, Veri Türleri, Diziler, Dizilerde Sıralama, Arama, Program Akışı, Mantık İfadeleri, Seçmeli Çalıştırma Komutları, İçiçe if Yapıları, Tekrarlamalı Çalıştırma Komutları, Temel Yapısal Bloklar (Modüller, Prosedürler, Fonksiyonlar, Altprogramlar), İleri düzeyde I/O, Dosyalar ve Kayıtlar, Karakterler İşleme, Matrisler, Çok Boyutlu Diziler, Veri Uydurma ve Yineleme

Course Coordinator
Ahmet Öztopal
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024