Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Informatics / BIL 106E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Bilim ve Mühendislikte Programlamaya Giriş (Fortran)
English Intr to Sci&Eng Comp (Fortran)
Course Code
BIL 106E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 2 - 2
Course Language English
Course Coordinator Neslihan Ocakoğlu Gökaşan
Course Objectives 1. To develop enough familiarity with the specific programming environment
2. To develop an understanding of fundamental programming logic and programming
techniques
3. To develop the knowledge of editing, compiling, running and debugging of a program
4. To develop a working knowledge on the computer algorithms and programming
language of different numerical methods which are used to solve scientific and
engineering problems
5. To emphasize on developing the students ability to analyze and solve problems by
using high level programming language
Course Description 1. Özel programlama ortamıyla yeterince aşina olunmasını sağlamak
Dersin Amacı 2. Temel programlama mantığının ve tekniklerinin kavranmasını geliştirmek
3. Bir programın yazılması, derlenmesi, çalıştırılması ve hata ayıklanması bilgilerini geliştirmek
(Course Objectives) 4. Bilimsel ve Mühendislik problemlerini çözmede kullanılan farklı sayısal yöntemlerin bilgisayar
algoritmaları ve programlama dili üzerine işleyiş bilgisi geliştirmek
5. İleri düzey programlama dili kullanarak öğrencilerin problemleri analiz etme ve çözme kabiliyetini
geliştirmeye odaklanmak
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024