Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / FIZ 631 - Parçacık Fiziği
 

FIZ 631 - Particle Physics

Course Objectives

Temel parçaciklara genel bakis: temel etkilesmeler ve temel parçaciklar, tesir kesitleri ve Feynman kurallari, birlestirilmis teoriler, süper simetri, sicimler ve M-teorisi; Klasik alanlar teorisi: Nöther teoremi, skaler, spinör ve vector alanlarinin hareket denklemleri, ayar invaryansi, çesni ve renk simetrisi; Kuantum mekanipi ve yol integralleri: serbest parçacik kerneli, geçis genlikleri ve N-nokta Green fonksiyonlari; Alanlarin Kuantizasyonu: Kanonik kuantizasyon, N-parçacik Green fonksiyonlari, skaler alanlar için propagator ve Feynmann kurallari, saf ayar teorisinin yol integralleri ile kuantizasyonu, Faddeev-Popov yöntemi ve hayalet alanlar, spinör alanlarin kanonik kuantizasyonu ve Feynmann kurallari; Elektro-Zayif etkilesmeler: kendiliginden simetri kirilmasi, Higgs mekanizmasi.

Course Description

Temel parçaciklara genel bakis: temel etkilesmeler ve temel parçaciklar, tesir kesitleri ve Feynman kurallari, birlestirilmis teoriler, süper simetri, sicimler ve M-teorisi; Klasik alanlar teorisi: Nöther teoremi, skaler, spinör ve vector alanlarinin hareket denklemleri, ayar invaryansi, çesni ve renk simetrisi; Kuantum mekanipi ve yol integralleri: serbest parçacik kerneli, geçis genlikleri ve N-nokta Green fonksiyonlari; Alanlarin Kuantizasyonu: Kanonik kuantizasyon, N-parçacik Green fonksiyonlari, skaler alanlar için propagator ve Feynmann kurallari, saf ayar teorisinin yol integralleri ile kuantizasyonu, Faddeev-Popov yöntemi ve hayalet alanlar, spinör alanlarin kanonik kuantizasyonu ve Feynmann kurallari; Elektro-Zayif etkilesmeler: kendiliginden simetri kirilmasi, Higgs mekanizmasi.

Course Coordinator
Kerem Cankoçak
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023