Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MTO 605E - ATMOSPHERİC TURBULENCE AND AİR POLLUTİON MODELING
 

MTO 605E - ATMOSPHERİC TURBULENCE AND AİR POLLUTİON MODELING

Course Objectives

-1. Atmosferik bilimler ve çevre mühendisliği alanında hava kirliliği modellemesini sağlamak.
2. Atmosferik türbülans ve difüzyon kavramlarını, hava kirliliğinin fiziksel ve kimyasal temellerini anlamayı, hava kirliliği kontrol sistemleri çerçevesinde hava kirliliği problemlerini düzenlemeyi, analiz etmeyi ve atmosferik şartlarla ilişkilendirmeyi sağlamak.
3. Özellikle model geliştirilmesinde, model uygulama ve trendlerinde duyulan ihtiyaçları vurgulayacak şekilde hava kirliliği modellerinin tanımlanması

Course Description

-Atmosferde türbülans. Denklemler ve kavramlar. Türbülanslı kinetik enerji dengesi. Difüzyonun istatistiksel modelleri ve Taylor teorisi. Gaussian modeli. K-diffusion modelleri. Monte Carlo difüzyon modelleri. Kompleks arazi ve türbülanslı difüzyon. Uzun mesafeli taşınım ve Lagrangian modeller. Model performansının değerlendirilmesi. Duman ve huzmelerin dispersiyonu. ISC-prime, AERMOD, CALPUFF, and SCREEN3 gibi yaygın modeler kullanılanılacaktır. Ayrıca SAIMM, MM5, WFR gibi orta ölçekli meteorolojik modeler ve UAM, CAMx, CMAQ gibi kimyasal taşınım modelleri tartışılacaktır.

Course Coordinator
Salahattin İncecik
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021