Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MIT 502 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Kentsel-Kırsal Kültür Varlıklarını Belgeleme Yöntemleri
English Documentation Methods of Urban and Rural Cultural Heritage)
Course Code
MIT 502 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 2
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Aygül Ağır
Aygül Ağır
Course Objectives 1 To create awareness on urban and rural cultural heritage.
2 To develop documentation models for urban and rural cultural heritage.
Course Description The definition and characteristics of urban and rural cultural heritages. The criterion of determining cultural heritages and their various models. Preparation of “Documentation card” models by practicing on examples. Examples of cultural heritage documentation from the world. Working on a example from Turkey.
Course Outcomes 1 To define the cultural heritage.
2 To collect data related with cultural heritage in a systematic way.
3 To arrange collected data related with cultural heritage in a systematic way.
4 To analyze arranged data related with cultural heritage.
Pre-requisite(s)
Required Facilities -
Other -
Textbook Batur, A.,et al., 2004, TÜBA Kültür Envanteri Kılavuzu, İstanbul.
Other References 1 Erder, C., 1971, Tarihi Çevre Kaygısına Giriş: Helen ve Roma devri örnekleri üzerinde bir deneme, ODTÜ, Ankara.
2 Erder, C., 1977, "Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, C. 3, sayı: 2, Ankara, s. 167-190.
3 Fersan, N., 1990, Küçük Anadolu Kentlerinde Tarihsel Dokunun Korunması ile İlgili Bir Yöntem Araştırması, İTÜ, İstanbul.
4 Gülersoy Zeren, N., Tezer, A.;Yiğiter, R.; Ahunbay, Z., 2001, Zeyrek, A study in conservation, İTÜ, İstanbul.
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023