Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / UUM 533 - Aeroelastisite (Aeroelasticity)
 

UUM 533 - Aeroelasticity

Course Objectives

Öğrenciye aeroelastisite konusunda temel bilgiler vermek ve bu konuda proje yapma veya akademik araştırma yapabilir seviyeye getirmek.

Course Description

Aeroelastisiteye giriş, Yapısal Dinamik, Statik Aeroelastisite, Dinamik Aeroelastisite, Kanatçık ve kanatların statik ve dinamik aeroelastisitenin temellerini anlamak, aeroelastisitenin klasik teorisini kavramak ve bunun yanında hesaplamalı metodlara giriş yapmak.

Course Coordinator
Metin Orhan Kaya
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021