Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAD 563E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Maden Mühendisliğinde Özel Konular
English Special Topics in Mining Eng.
Course Code
MAD 563E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Cemal Balcı
Course Objectives Derste ayrıca öğrencilerin çalışmalarına katkıda bulunmak ve endüstri ile ilişkileri geliştirmek amacıyla bölüm elemanlarının veya dışarıdan davet edilecek özel konukların ders vermesi amaçlanmaktadır.
Course Description Bu derste, öğrenciler Maden Mühendisliği ile ilgili konularda tesis projelendirme, çevre ile ilişkiler veya güncel bazı konularda hazırladıkları çalışmaları öğretim üyeleri önünde sunacaktır. Böylece, öğrencinin araştırdığı bir konuyu sunup, tartışabilmesi ile ilgili yeteneklerinin geliştirilmesi amaç edinilmiştir.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024