Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MIA 512 - Yanma Esasları
 

MIA 512 - Combustion Fundamentals

Course Objectives

Yanma olaylarının termodinamik, kimyasal ve fiziksel olarak incelenmesi. Katı, sıvı ve gazların yanma olaylarının teorik ve pratik olarak analizi. Yanma olayı esnasında ve sonucunda ortaya çıkan elmanların niteleyici ve niceleyici olarak belirlenmesi. Yanma sonrasında dışarı verilen enerjinin ve sıcaklığın hesaplanması

Course Description

Çok elemanlı ve değişken yapılı sistemlerin termodinamiği, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge, yanma fiziği, kinetik ve difüzyon olarak kontrol edilen yanma ve stabilite, Yanma ilerlemesi (detonasyon ve normal yanma ilerlemesi), ön karışımlı alev, laminer alev hızı, difüzyon alevi, katılarda yanma (kömür yanması).

Course Coordinator
Yakup Erhan Böke
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024