Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / JEO 564 - Doğal Afetler ve Yerbilimleri
 

JEO 564 - Natural Hazards and earth science

Course Objectives

Doğal Afetlerin yerbilimleri perspektifinden incelendiği bu dersin amacı, doğal afetlerin oluşum sebepleri, oluşum mekanizmaları ve bunlara ait süreçlerinin detaylı bir şekilde incelenerek insanlık üzerindeki yıkıcı etkilerini en aza indirecek bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır.

Course Description

Ders kapsamında, jeomorfodinamik sistem tariflenerek, sisteme etki eden endojen ve exojen alt sistemler incelenecek ve bunlara ait prosesler açıklanacaktır. Söz konusu prosesler üzerindeki klimatolojik etkiler göz önüne alınarak etkilenme süreçleri ve bu anlamda insanlık ve çevre için tehlike teşkil eden Deprem, Deprem ve Volkanizmaya bağlı Kütle hareketleri, gravitasyonal Kütle Hareketleri, ayrıca Kar-Buz ve Su kütlelerinin hareketleri sonucu ortaya çıkan su taşkınları, çığ ve kar örtüsü hareketleri, erozyon gibi doğal afetlerin analiz ve değerlendirme metodlarından bahsedilecektir.

Course Coordinator
Enver Vural Yavuz
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024