Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / PST 530E - Polimerlerin Karakterizasyonu
 

PST 530E - Polymer Characterization

Course Objectives

1 Kromofor grup taşıyan polimerlerin molekül ağırlığının hesabı ve tepkime kinetiklerinin UV-vis yöntemi ile takibi
2 IR analiz yöntemi ile polimerizasyon kinetiğinin incelenmesi ve polimer yapısındaki fonksiyonel grupların tayini
3 NMR spektroskopisi ile polimerlerin molekül ağırlıklarının hesaplanması, polimerizasyon kinetiğinin incelenmesi ve karmaşık polimerik yapılardaki segment komposizyonunun hesaplanması
4 GC ile tepkime kinetiğinin incelenmesi ve GPC ile polimerlerin molekül ağırlığı özelliklerinin incelenmesi
5 DSC ve TGA ile polimerlerin ısısal davranışları

Course Description

Derste ultraviyole-görünür (UV-vis), kızıl ötesi (IR), nükleer manyetik rezonans (NMR) spektrofotometrik teknikleri gösterilecektir. Daha sonra, jel geçirgenlik kromatografisi (GPC) ve gaz kromatografsi (GC) anlatılacaktır. Bu yöntemlerle polimerlerin karakterizasyonunun uygulaması, tepkime takibinin nasıl yapılacağı incelenecektir. Ardından polimerlerin ısısal özellikleri incelenecek, bunun için difransiyel taramalı kalorimetre (DSC) ve termal gravimetrik analiz (TGA) konuları işlenecektir. Son olarak da gelişimiş bir analiz yöntemi olan MALDI-TOF ile polimer karakterizasyonunun nasıl yapıldığı anlatılacaktır.

Course Coordinator
Cüneyt Hüseyin Ünlü
Tuba Çakır Çanak
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024