Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GEO 502E - İleri Elektrometri
 

GEO 502E - Advanced Electrometry

Course Objectives

ii) Öğrencilere, derste konu edilen ve elektromanyetik dalgaların kullanıldığı benzer diğer teknik ve sistemleri yürütecekleri proje çalışmalarında doğru ve bilinçli olarak seçme, etkin planlama bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir

Course Description

Advanced Electrometry

Course Coordinator
Mustafa Tevfik Özlüdemir
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024