Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / ULS 505E - UIaştırma Sistemleri Analizi
 

ULS 505E - Transportation Sys. Analysis

Course Objectives

1 Ulaştırma sorunlarına sistem yaklaşımının temellerini öğretmek.
2 Ulaştırma sistemi ile sosyo-ekonomik faaliyetler sistemi arasındaki karmaşık ilişkileri açıklamak.
3 Ulaştırma talebinin tahmin edilmesi amacıyla insan davranışlarının

Course Description

1 Ulaştırma talebi- arazi kullanımı ve ulaştırma sistemi arasındaki 3 temel ilişkiyi anlamak.
2 Ulaştırma talebinin tahmini için kullanılan tüketici davranışı modellerini öğrenmek.
3 Ulaştırma arzının temel özelliklerini öğrenmek.
4 Ulaştırmada performans değerlendirmesini öğrenmek.

Course Coordinator
Hüseyin Onur Tezcan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021