Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MKS 593 - MAK593 – Konstrüksiyonda Tolerans Analizi
 

MKS 593 - Tolerans Analysis

Course Objectives

Dersin Amacı :
1. Toleranslandırma teknikleri öğretmek
2. Üretimde tolerans analizini yapabilmek
3. Montajda tolerans analizini öğretmek
4. Bilgisayar yardımıyla tolerans analizi yapabilmek

Course Description

Bu dersi başarıyal geçen öğrenciler:
1. Fonksiyonel toleranslandırma yapabilir.
2. Üretimde tolerans analizi hesaplaması yapabilir.
3. Elle tolerans tablosu yapabilir.
4. Bilgisayar yardımıyla tolerans analizi yapabilir
5. Mastar tasarımı yapıp, projelendirebilir.
6. Doğru toleranslandırma ve maliyet analizi yapabilir.

Course Coordinator
Serpil Kurt Habiboğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023