Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAK 596 - Seminer
 

MAK 596 - Seminar

Course Objectives

To teach students with seminar preparation and presentation techniques.

Course Description

Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

Course Coordinator
Ramazan Murat Tabanlı
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023