Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / KIM 610 - Lantanit ve Aktanit Kimyası
 

KIM 610 - Lantanides and actinides

Course Objectives

Lantanit ve Aktinit metallerinin ve en çok bilinen ve kullanılan bileşiklerinin ve komplekslerinin üretimi, kullanımı ve uygulamalarının araştırılması ve öğrenilmesine yardımcı olmak,
2 Lantanit ve Aktinit metallerinin ve en çok bilinen ve kullanılan bileşiklerinin ve komplekslerinin çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri konusunda öğrencilere toplu bir bakış açısı kazandırmak,
3 Lantanit ve Aktinit metallerinin ve en çok bilinen ve kullanılan bileşiklerinin ve kompleksleri hakkında güncel ve derinlemesine bilgi sağlamak,
4 Lantanit ve Aktinit metallerinin ve en çok bilinen ve kullanılan bileşiklerinin ve komplekslerinin güncel uygulamalarına örnekler vererek bir konuyu uyarlayabilme ve uygulayabilme bilinci oluşturmak
5 Lantanit ve Aktinit metallerinin ve en çok bilinen ve kullanılan bileşiklerinin ve komplekslerinin endüstriyel üretimi, kullanımı ve geri kazanım yöntemlerini araştırmak ve öğretmek

Course Description

the definition of lantanides and actinides
their properties
applications

Course Coordinator
Behice Şebnem Sesalan
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023