Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / ULS 612E - Ulaştırmada Kesikli Tercih Modelleri
 

ULS 612E - Discrete Choice Modelling in Transportation

Course Objectives

1 Tercih modellerinin teorisini ve bu modellerin ulaştırma disiplinindeki kullanım alanlarını açıklamak.
2 Kesikli tercih modellerinin yöntem ve amacı ile ilgili bilgi sahibi olmak
3 İkili, çok terimli ve yuvalanmış lojit modeller başta olmak üzere, kesikli tercih analizinde kullanılan modellerin tahmin edilmesi, testleri ve yorumlanması gibi konuları öğretmek.
4 Veri toplama ile ilgili; anket tasarımı (belirtilmiş ve gerçek tercih anketleri), sorunlar, örnekleme yöntemleri gibi konuları hem genel olarak, hem de ulaştırma disiplini özelinde açıklamak.
5 Fayda fonksiyonlarının oluşturulması, genel ve türel özel katsayılar gibi model tasarımı ile ilgili konuları öğretmek.

Course Description

1 Tercih modellerinin teorisini ve bu modellerin ulaştırma disiplinindeki kullanım alanlarını açıklamak.
2 Kesikli tercih modellerinin yöntem ve amacı ile ilgili bilgi sahibi olmak
3 İkili, çok terimli ve yuvalanmış lojit modeller başta olmak üzere, kesikli tercih analizinde kullanılan modellerin tahmin edilmesi, testleri ve yorumlanması gibi konuları öğretmek.
4 Veri toplama ile ilgili; anket tasarımı (belirtilmiş ve gerçek tercih anketleri), sorunlar, örnekleme yöntemleri gibi konuları hem genel olarak, hem de ulaştırma disiplini özelinde açıklamak.
5 Fayda fonksiyonlarının oluşturulması, genel ve türel özel katsayılar gibi model tasarımı ile ilgili konuları öğretmek.

Course Coordinator
Hüseyin Onur Tezcan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021