Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / UUM 531E - Yapısal Optimizasyon
 

UUM 531E - Structural Optimization

Course Objectives

Yapısal tasarımlarda optimizasyonun nasıl uygulanacağını öğretmektir. Yapısal tasarımlarda genellikle hafifliğin önemli olduğu hava-uzay yapılarında en iyileme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle genel olarak yapı ile ilgili uzmanlık kazanacak lisansüstü öğrencilerin bu ders ile hem yapısal tasarım hem de optimizasyon teknikleri üzerine bilgi ve uygulamaları olacaktır.

Course Description

Yapısal tasarımlarda optimizasyonun nasıl uygulanacağını öğretmektir. Yapısal tasarımlarda genellikle hafifliğin önemli olduğu hava-uzay yapılarında en iyileme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle genel olarak yapı ile ilgili uzmanlık kazanacak lisansüstü öğrencilerin bu ders ile hem yapısal tasarım hem de optimizasyon teknikleri üzerine bilgi ve uygulamaları olacaktır.

Course Coordinator
Melike Nikbay
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021