Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GEM 612E - Gemi İnşaatında Özel Konular
 

GEM 612E - Spe.Top.in Nava.Arch.&Mar.Eng.

Course Objectives

Gemi İnşaatı Mühendisliğinde son gelişmeleri takip eden ve bu konuda sunum yapan ve makale yazan öğrenci yetiştirmek.

Course Description

Gemi İnşaatı Mühendisliğinde son gelişmeleri takip eden ve bu konuda sunum yapan ve makale yazan öğrenci yetiştirmek.

Course Coordinator
Barış Barlas
Barış Barlas
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023