Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / HSK 696 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
English Scientific Research, Ethics and Seminar
Course Code
HSK 696 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
- 2 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Necati Erdem Ünal
Course Objectives 1. Examination of successful presentation techniques.
2. To be able to transfer the current developments in the field and their studies with the quantitative and qualitative data to the groups in and out of the field in written, oral and visual form.
Course Description Seminars; lecturers, lecturers and students. Student presentations can be in the scope of thesis studies. The course also provides information on the issues to be considered for successful presentation.
Course Outcomes Upon successful completion of this course, students will be able to:
1. To have the ability to prepare presentations on technical or non-technical subjects.
2. Presenting verbal / vocal / visual appeal to the audience.
3. Understand the importance of communication during presentation.
4. To have the ability of comfortable speaking in front of the community.

and they will gain the skill of application of these concepts.
Pre-requisite(s) Regulation ARTICLE 54 (d) :Students can register for the seminar course at the earliest in the second semester of their studies.
Required Facilities (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 - 713 ) Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersi
MADDE 54- (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 - 713 ) Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersindeki seminerler, öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından atanan ders koordinatörü bir yarıyıl boyunca haftada bir kez yapılan seminer dersinin yürütülmesinden sorumludur.
a) Bu ders kredisiz olup, güz ve/veya bahar yarıyıllarında haftada iki saat (2+0) olarak düzenlenir.
b) (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 - 713 ) Dersin içeriği; bilimsel araştırma yapma, makale yazma teknikleri ve bu konularla ilgili etik ilkeler ile derse devam eden öğrencilerin tez konuları veya kendi alanları hakkındaki yapacakları sunumları kapsar. Ders koordinatörü, belirtilen konularda bilgi aktarmak üzere gerek olması halinde çağrılı konuşmacıların daveti ile öğrencilerin yapacağı sunumların organizasyon ve takibinden sorumludur.
c) (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 - 713 ) Her öğrenci Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersine kayıt olmalı ve en az bir sunum yapmalıdır. Ders koordinatörü öğrencileri devam bakımından değerlendirir.
d) (Değişik: Üniversite Senatosu 31/10/2019 - 713 ) Öğrenciler Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer dersine en erken, öğrenimlerinin ikinci yarıyılında kayıt yaptırabilirler.
Other
Textbook 1) Andrwe Bradbury, Çeviri: H.Elçi, "Başarılı Sunum Teknikleri", Kaizen Yayıncılık, Ekim 2006.
2) Robert M. Woelfle, "A New Guide For Better Technical Presentation", U.S., IEEE Publications, 1992.
3) Trochim, W.M.K., Research Methods Knowledge Base. Cornell University, 2001.
Other References 1) Chivers, Barbara Shoolbred, Michael, Student's guide to presentations, Sage Publications, Incorporated, 2007.
2) Solomon, M., O’Rourke, J., Canavor, N. and Meirowitz, C., The Truth About Perfecting Your Presentation Skills. FTPress Delivers, Upper Saddle River, NJ.,2011.
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021