Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / DUY 513 - Denizcilik Çevre Yönetimi
 

DUY 513 - Maritime Environmental Management

Course Objectives

I. Deniz ve çevre kirliliği temel kavramları konusunda bilgi sahibi olur

II. Gemi kaynaklı deniz kirliliği hakkında temel konuları öğrenir

III. Çevre politikalarını öğrenir

IV. Deniz çevresel yönetimini öğrenir

Course Description

.

Course Coordinator
Yasin Arslanoğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023