Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GEM DRT - Tez Çalışması
 

GEM DRT - Dissertation

Course Objectives

Doktora tez çalışmasının aşamaları bu ders ile zoom üzerinden yapılacak toplantılarla gerçekleştirilecektir.

Course Description

Doktora tez çalışmasının aşamaları bu ders ile zoom üzerinden yapılacak toplantılarla gerçekleştirilecektir.

Course Coordinator
Barış Barlas
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023