Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / PEM 616E - Kamusal Alan Üzerine Okumalar
 

PEM 616E - Readings on Public Space

Course Objectives

Kamusal alan kavramının yeniden yorumlamak

Kentsel ağlarla şekillenen yeni kamusal alanı anlamak

Dünyanın kentleştiği 21. yüzyılda kamusal alanın durumunu tartışmak

Kent hakkı kavramını tartışmak

Course Description

Kamusal alan kavramını, sınırlarını, kamusal alan-özel alan ikilemini, kamusal alan teorilerini, kentsel ağlar, sosyal hareketlerle şekillenen yeni kamusal alanı eleştirel okumalar, metinler, tartışmalar ile kavramak, kavramsallaştırmak. Küresel kentleşmenin yaşandığı 21. yüzyılda kamusal alan kavramını yeniden yorumlamak.

Course Coordinator
Elif Kısar Koramaz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024