Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / UUM 618E - Lineer Olmayan Sistemlerin Dinamiği
 

UUM 618E - Dynamics of Nonlinear Systems

Course Objectives

Bu dersin amacı, doğrusal olmayan dinamiği tanıtmak ve doğrusal olmayan dünyayı anlamak için nasıl kullanılabileceğini göstermektir.

Course Description

Bu dersin amacı, doğrusal olmayan dinamiği tanıtmak ve doğrusal olmayan dünyayı anlamak için nasıl kullanılabileceğini göstermektir.

Course Coordinator
Metin Orhan Kaya
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021