Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MKS 596 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Seminer
English Seminar
Course Code
MKS 596 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
2 - - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Cemal Baykara
Cemal Baykara
Course Objectives Seminer dersindeki seminerler, öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından atanan seminer koordinatörü bir yarıyıl boyunca haftada bir kez yapılan seminer dersinin yürütülmesinden sorumludur.
Course Description Seminer dersindeki seminerler, öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından atanan seminer koordinatörü bir yarıyıl boyunca haftada bir kez yapılan seminer dersinin yürütülmesinden sorumludur.
Course Outcomes Seminer verme yeteneğinin artırılması ve mühendislik etiğinin iletilmesi
Pre-requisite(s) -
Required Facilities Sunum şartlarının oluşturulması
Other -
Textbook -
Other References -
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024