Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAD 614 - Maden Mekanizasyonunda Son Gelişmeler
 

MAD 614 - Progress in Mine Mechanization

Course Objectives

Maden Mekanizasyonunda son yıllarda meydana gelen değişiklik ve gelişmelerin öğretilmesi, önemli bazı son projelerin tanıtılması

Tünel Mekanizasyonunda son yıllarda meydana gelen değişiklik ve gelişmelerin öğretilmesi, önemli bazı son projelerin tanıtılması

Tünelciliğin Türkiye’de ki önemi ve gelişimi

Course Description

Maden Mekanizasyonunda son yıllarda meydana gelen değişiklik ve gelişmelerin öğretilmesi, önemli bazı son projelerin tanıtılması

Tünel Mekanizasyonunda son yıllarda meydana gelen değişiklik ve gelişmelerin öğretilmesi, önemli bazı son projelerin tanıtılması

Tünelciliğin Türkiye’de ki önemi ve gelişimi

Course Coordinator
Cemal Balcı
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024