Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAD 563E - Maden Mühendisliğinde Özel Konular
 

MAD 563E - Special Topics in Mining Eng.

Course Objectives

Bu derste, öğrenciler Maden Mühendisliği ile ilgili konularda tesis projelendirme, çevre ile ilişkiler veya güncel bazı konularda hazırladıkları çalışmaları öğretim üyeleri önünde sunacaktır. Böylece, öğrencinin araştırdığı bir konuyu sunup, tartışabilmesi ile ilgili yeteneklerinin geliştirilmesi amaç edinilmiştir.

Derste ayrıca öğrencilerin çalışmalarına katkıda bulunmak ve endüstri ile ilişkileri geliştirmek amacıyla bölüm elemanlarının veya dışarıdan davet edilecek özel konukların ders vermesi amaçlanmaktadır.

Course Description

Madenlerde güncel delme işlemleri, kömürün briketlenmesi, patlatma kaynaklı titreşimler, Kömür kökenli metan gazının elde edilmesi, cevher hazırlamada son gelişmeler, maden hukukunda özel konular, dünya ve Türkiye’de enerji, tünel yangınları, mikrotünel kazıları, kıymetli taşlar, endüstriyel mineral sektöründeki son gelişmeler.

Course Coordinator
Abdullah Fişne
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024