Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / PST 517E - Fonksiyonel Polimerler
 

PST 517E - Functional Polymers

Course Objectives

Yeni monomerlerin tasarımı

Bu yeni tasarlanan monomerlerin ve polimerlerinin reaksiyonları

Fonksiyonel polimerlerin uygulama alanları

Course Description

Fonksiyonel polimerlere giriş. Polimer moleküllerinin yapısı. Yeni fonksiyonel polimerlerin tasarımı ve üretimi. Fonksiyonel monomerlerin polimerizasyonu. Fonksiyonel polimer sentezinde modifikasyon yöntemleri. Polimer destekli kimyasal reaksiyonlar. Polimerik katalizörler: Polimere bağlı metal katalizörler ve faz transfer katalizörleri. Polimerik reçinelerin sentezi ve uygulamaları. Sıvı kristal polimerlerin sentezi, karakterizasyonları ve uygulamaları. Mikrolitografi. Fonksiyonel polimerlerin güneş enerjisi ve biyomedikal alanındaki uygulamaları.

Course Coordinator
Barış Kışkan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024