Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / JEO 575 - Seramik ve Cam Hammaddeleri
 

JEO 575 - Ceramic and Galss Raw Materials

Course Objectives

Seramik ve cam endüstrisinde kullanılacak doğal hammaddelerin tanıtılması

Seramik ve cam endüstrisinde kullanılacak doğal hammaddelerin kullanıma yönelik temel özelliklerinin anlatılması

Seramik ve cam hammaddelerinin temini ve kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları

Course Description

Doğal seramik ve cam hammaddelerinin jeolojisi, mineralojisi, jeokimyası, fiziksel ve kimyasal özellikleri

Course Coordinator
Demet Yıldırım
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023